Dota 2 Pro Brasil

Dota 2 Pro Brasil, é um site dedicado ao jogo Dota 2 com notícias, guias para heróis, items, sorteios e ajuda ao Noobs! Participe

Tenho o Arcano da Legion Commander e procuro o Paradoxo Múltiplo da PA. Interessados add na steam: ID 206408641
Aceito propostas de boas.
Sets
Pugna - Grão-Mestre das Profundezas Shadow Shaman - Favores da Luz Xamânica Clinkz - Flecheiro Chamuscador
Great Combination Arteezy ,Sumail ft Cr1t Enjoy..Hope you 'll like it. Thanks you so much !!
Miracle nổi bật Cập nhật Everyday..Check nó ra .. Watch ►► ►►Help tôi bằng cách nhận xét này .I nội dung video có thể làm chất lượng video tốt hơn nhiều Nếu như videos.you có thể tặng 1 như hay tàu ngầm...
Dendi trận đấu ĐIỂM XẾP HẠNG Và thưởng thức như Chia sẻ và SUB For Me. Có một day..Thanks đẹp BẠN RẤT NHIỀU !!
Sumail Bát NỘI Cap Nhat series mới